NAD

NAD NeuroAxonal Dystrofi upptäcktes inom vår ras i december 2012.

NeuroAxonal Dystrofi på Perro de Agua Espanol är en monogenetisk(en enda gen ligger bakom sjukdomen)  recessivt nedärvd sjukdom (man behöver få anlag från båda föräldrar för att bli sjuk). Hundar som har två muterade kopior av den affekterade genen utvecklar NAD.

Det finns ett gentest som visar om din hund är bärare eller inte. T ex Laboklin eller EVG.

Hundar som är heterozygota för mutationen (en kopia av mutationen) klassificeras som NAD bärare. NAD bärare har en normal och en muterad kopia av den undersökta genen. NAD bärare överför den muterade genen till ca 50 % av sina avkommor. Övriga 50 % kommer att få en normal genuppsättning.

Sjukdomen visar sig tidigt i hundens liv. Oftast före 6 månaders ålder. Det finns inget bot utan hunden försämras med tiden och måste avlivas.  

Symptomen kan vara Hunden går runt i cirklar Hunden har spastiska (stela) rörelser Hunden har okontrollerade rörelser Hunden har svårigheter att kontrollera bakdelen eller andra delar av kroppen. Hunden kan inte vifta på svansen. Hunden har svårt att hålla urin.