Höfter

En ständigt diskuterande fråga är höftledsdysplasi.

Höftledsdysplasi är en felaktig utveckling i höftleden. Nedärvningen är komplex – även kallad kvantitativ eller polygen nedärvning. Egenskaper som påverkas av många gener och miljöfaktorer i samverkan.

För att få registrera en perrokull måste föräldrarna ha känd status på sina höfter, alltså vara röntgade. Det finns inte krav på att föräldrarna ska vara fria på höfterna utan det ligger ett sk hälsoprogram för krav för officiell höftledsstatus. Däremot är en av rasklubbens avelsrekommendationer att medelvärdet på ett föräldrarpar index ska vara minst 100. Detta gäller ej importerade avelsdjur.

HD-index är relativt nytt. Med hjälp av detta verktyg ska man genom statistiska beräkningar av många olika parametrar få insikt i kombinationer som passar bra med avseende på just detta. Alla hundar som är röntgade får ett index. 100 är indexet på rasens medelvärde. Ett kullindex(medelvärde på tikens och hanens index) över 100 förväntas ge valpar med statistiskt bättre höfter än medelvärdet på rasen.

Med indexet hoppas man på att rasen ska få bättre höfter med tiden. En hund med höftstatus A kan lämna sämre avkommor än en hund med höftstatus C. Med hjälp av släktningar runtom den blivande valpkullen är det meningen att man tittar mer på indexet är själva höftstatusen.

Tyvärr är vi inte så duktiga på att röntga våra hundar vilket resulterar i att den här metoden inte blir så tillförlitlig. Ju fler röntgade hundar desto mer tillförlitligt blir ju indexet. Så tänk på att röntga era hundar. Inte bara för att få veta att allt står rätt till, utan också för att hjälpa hela rasen.

När det gäller höftledsdysplasi finns bra material att läsa på SKK.s hemsida.

Det finns också här om index https://www.slu.se/globalassets/ew/org/inst/hgen/hundgenetikgruppen/leder-svt-11–12-low.pdf,